יום ראשון, אפריל 21, 2024

פוסטים אחרונים

ההנהגה החקלאית לממשלה: ״אל תהרסו את התשתית החקלאית והכלכלית שנבנתה מזה שנים כה רבות. עיצרו מיידית את המשך הפחתת המכסים״

יו״ר התאחדות חקלאי ישראל: ״אני חרד לעתיד המדינה על התייחסותה המזלזלת בחקלאים, במורים, בעובדים הסוציאלים ובמתמחים. במקום לחזק משמעותית את מי שדואג לביטחון המזון, לביטחון הסוציאלי, הרפואי והחינוכי, פועלת להחליש אותם או להתיש אותם במו״מ ריק מתוכן״.

ההנהגה החקלאית שלחה בסופ״ש האחרון תשובה לשר האוצר, אביגדור ליברמן ולשר החקלאות, עודד פורר לגבי טיוטת ההסכם שנשלחה שוב על ידי משרד האוצר.
במכתב מציינת ההנהגה כי התיקונים שנשלחו אינם תואמים לסיכום שהתקיים בלשכתו של יו"ר הכנסת ח"כ מיקי לוי ואף מדגישים ביתר שאת את הפער בין הסיכום המקורי, לבין הטיוטה שנשלחה.

יו"ר התאחדות חקלאי ישראל ומזכ"ל תנועת המושבים, עמית יפרח: ״לא קיים שום טעם בניהול מו״מ עימכם. אנו נמתין עד הממשלה הבאה במסגרתה נקיים מו״מ מקצועי ומושכל. עד אז, אל תהרסו את התשתית החקלאית והכלכלית שנבנתה מזה שנים כה רבות. עיצרו מיידית את המשך הפחתת המכסים עד אשר נגיע להסכם אשר יבטיח את עתידה של החקלאות הישראלית והייצור המקומי״.
יפרח ציין כי ״קיימות השפעות הרסניות לאור משבר האקלים והמלחמה בין רוסיה ואוקראינה ועלינו לשמור על ביטחון המזון והחקלאות המקומית ולא להרוס את התשתית שלה״.
יפרח אף הדגיש: ״אני חרד לעתיד המדינה על התייחסותה המזלזלת בחקלאים, במורים, בעובדים הסוציאלים ובמתמחים. במקום לחזק משמעותית את מי שדואג לביטחון המזון, לביטחון הסוציאלי, הרפואי והחינוכי, פועלת להחליש אותם או להתיש אותם במו״מ ריק מתוכן״.

כאמור, במסגרת המכתב מעלה ההנהגה החקלאית מספר נקודות:

  1. כלל התקציבים שאמורים להיות בבסיס התמיכה הישירה וההקצאה למחקר פיתוח והשקעות הון, מותנים לשיטתכם באישור ועדת הכספים של הכנסת. בתקופה הנוכחית, כל דיון בוועדת הכספים בעת הזו, משיקולים פוליטיים ומשפטיים, דומה לחתימה על מסמך עשוי מקרח.
  2. התאמת המכסים שמהווה חלק מההסכם תדון בועדת הכספים רק לאחר כינונה של הממשלה החדשה. בשל העובדה כי כלל לא ברור מתי תוקם ממשלה יציבה בישראל, ובשל העובדה כי אין כל אפשרות משפטית לכפות על שר האוצר חתימה על העלאת מכס אלה, הרי ששוב אנחנו מקבלים התחייבות שאין לממשלה הנוכחית שום יכולת להבטיח את מימושה.
  3. בניגוד מוחלט לדרישה להכנסת מתכונת דיווח חצי שנתית, שכל תכליתה היא לוודא כי תערך בדיקה שוטפת ומעמיקה אחר יעדי והשלכות הרפורמה ובכלל זה המחירים לצרכן, מחירי היבוא, היקף התמיכה הישירה וכן הלאה, לא נכללה דרישה זו לא בטיוטה הראשונה ולא בשניה. אין זאת אלא שהממשלה מבכרת כי ניתוחים ברורים ושוטפים שיסייעו לוועדת המעקב, למשרדי הממשלה לארגוני החקלאים ולציבור הרחב, יעשו במחשכים ואין באפשרותינו להסכים לכך.
  4. התחייבויות ברורות לעניין ביטול האגרה השנתית של העובדים הזרים וסוגיות נוספות כדוגמת ניכוי הוצאות המחיה בידי העובדים, קידום חוק עידוד השקעות הון בחקלאות, וחוק סימון ארץ מקור, קידום הנושא האגרו-וולטאי וכן הלאה הפכו למעורפלות שהיישום שלהם בשל תקופת הבחירות, ייצא לפעול אם בכלל, רק לאחר כינונה של הממשלה החדשה. מובן שהניסוחים מוקפדים כדי למנוע את חישוקה של הממשלה החדשה מה שהופך, גם את הסעיף הזה לכמעט ריק מתוכן.
  5. מים – ידוע לנו שכוונת רשות המים להעלות את תעריפי המים לחקלאות. ככל שמחיר המים יעלה יש לוודא שהחקלאים יקבלו פיצוי מלא על העלייה ולא באמצעות השקעות לצרכנים וללא מגבלת זמן. בנוסף, אזור גליל גולן יקבלו פיצוי נוסף.
  6. קיימת חוסר הסימטריה ככל שהדברים נוגעים לסעיפי הגנת הצומח. כאן, אין ניסוחים פתלתלים כדוגמת "גורמי המקצוע באגף התקציבים ימליצו" וכו׳. משרד האוצר מנסה לתפוס את הטוב מכל העולמות – או PRA, או תקנות נקודתיות – אין כל ודאות לגבי מהות ההסכמה מה שמאיין את היכולת להסכים לה.
  7. קיימת השפעה הרסנית על גידולים מסויימים (כדוגמת שום, אוכמניות, פטל ועוד) ואין למגדל שביב של תקוה כי ייעשה ניתוח מהיר בהתבסס על עובדות ויתוקנו הדברים ככל שיימצא כי אכן הרפורמה הרחיקה לכת במידת מה.
  8. הסיומת לטיוטה בה מובהר "כי אין באמור בסיכום זה בכדי לכבול את שיקול דעתם השלטוני של הממשלה, או של שר האוצר או של שר החקלאות ופיתוח הכפר בכל עניין ובפרט, בקביעת מכסים ובקידום חקיקה שבסמכותם ולא יראו בכך משום סתירה לאמור מעלה", מהווה במקרה הזה, חותמת ועדות לחוסר האמון של ארגוני החקלאים בקידום מהלכים שכן לדידכם, ההסכם לאחר תיקון סעיפי הגנת הצומח מסיים את ה"מקלות" והם ברורים וכואבים, בעוד שהגזרים נועדו להבטיח "כי סופו של התהליך, מי ישורנו".

עוד ציינה ההנהגה: ״במקביל, הנכם נדרשים לעצור צעדים חד צדדים, שמסיבה משפטית לא ברורה ברוח חוסר הודאות הברורה מאליה, מתאפשר לכם לקדם כדוגמת ביטול המכס על דגים, וקביעת מכסות בדבש ובשמן זית בהיקף נרחב שתכליתן אפס מכס על אריזות קמעונאיות, מחד, אך ללא הסדרת התמיכה הישירה, מאידך.
לאור כל האמור לעיל, וכפי הנראה מסיבות משפטיות שאינן בשליטתכם, הרי שאיננו רואים כל טעם בהמשך הידברות, ועל כולנו להמתין לממשלה הבאה עת יחודשו השיחות, ונוכל לקיים שיחות מקצועיות לאחר לימוד וניתוח מושכלים של מה שקרה לאחר הפעימה הראשונה ומה צפוי לקרות לאחר ההפחתות ממרץ 2022״.

על המכתב חתומים ראשי ההנהגה החקלאית: עמית יפרח, יו״ר התאחדות חקלאי ישראל ומזכ"ל תנועת המושבים, דובי אמיתי, יו"ר נשיאות המגזר העסקי ויו"ר התאחדות האיכרים, ניר מאיר, מזכ"ל התנועה הקיבוצית, שי חג'ג', ראש מועצה אזורית מרחבים ויו"ר מרכז השלטון האזורי בישראל, אבשלום (אבו) וילן, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל ויעקב בכר, יו"ר הארגונים הכלכליים הקיבוציים.

Latest Posts

תישאר בקשר

להתעדכן בכל החדשות האחרונות, ההצעות וההודעות המיוחדות.

דילוג לתוכן