יום רביעי, יולי 24, 2024

פוסטים אחרונים

תנאי חובה רפורמה בחקלאות

מכתב ארגון מגדלי ירקות אגודה לחברי צוות 6 – מויימ לגבי הרפורמה בחקלאות מיום 12/01/2022 הכולל את תנאי החובה בהפעלת הרפורמה:

  1. חובת סימון ארץ המקור בתוצרת המיובאת.
  2. הורדת אגרות והיטלים בהעסקת עובדים זרים בחקלאות וביטול הגבלת המכסות לגבי כניסת העובדים הזרים.
  3. הקמת שוק סיטוני חדש ומודרני להגברת התחרות ההוגנת מול רשתות השיווק.
  4. החזרת תקציב השקעות לשוק המקומי באמצעות מינהלת ההשקעות במשרד החקלאות, לצורך הגדלה וחיזוק של השוק המקומי בעיקר בנושאי חממות וטכנולוגיה ובתי אריזה בכל רחבי הארץ.
  5. הוזלת מחיריהם של כל סוגי המים לחקלאות עד עלות של שקל אחד בלבד.
  6. שמירה על השירותים להגנת הצומח, למניעת כניסתם של מזיקים ומחלות.
  7. חיזוק המחקר וההדרכה במרכז וולקני ובמו"פים ברחבי הארץ.
  8. הגדלת השתתפות המדינה בתשלום הפרמיות לביטוח נזקי טבע מ-40% ל-60%.
  9. התנגדות נחרצת לתמיכה הישירה המוצעת בשיעור של 100 שייח לדונם וקביעת תמיכה ריאלית בענפים הנפגעים מהסרת המכסים, בהתאם לתחשיבי הגידול.
  10. הקצאת תקציב ייעודי להשקעות עבור מגדלים חדשים בענף הירקות.

אלה התנאים המינימליים להחלת הרפורמה, לטובת החקלאים והחקלאות ולחיזוק הפריפריה, בה רוב האוכלוסייה מתפרנסת מהגידולים המאוימים ביבוא

תנאי חובה-רפורמה בחקלאות
צילום מכתב תנאי חובה-רפורמה בחקלאות

Latest Posts

תישאר בקשר

להתעדכן בכל החדשות האחרונות, ההצעות וההודעות המיוחדות.

דילוג לתוכן