יום שישי, יולי 19, 2024

פוסטים אחרונים

"אני מקווה שבממשלה הבאה אמשיך לפעול למען החקלאות כשר החקלאות."

המהלך הראשון שנקדם :ביטול הצווים החד צדדיים. אנו מתחייבים לעצור את הפעימות הבאות של רפורמת החקלאות. ח"כ מיכאל ביטון שהשתמש בכל הכלים שעמדו לרשותו כדי לעכב הצעות רעות של משרדי האוצר והחקלאות והיה ציר מרכזי בגיבוש הרפורמה בענף ההטלה

ניר מאיר אמר למשוב:״ שהשנה היתה מאוד דרמטית מהבחינה השלילית, האוצר השקיע כ20 מיליון ש״ח במסע שיסוי לעיצוב תודעה שהחקלאות שווה לאתא״ איך ולמה ישבתם בממשלה שפועלת בניגוד גמור למה שאתם מאמינים ומצהירים?

לפני שנה בדיוק קיבל השר בני גנץ הבטחה מהשר ליברמן שכל רפורמה בחקלאות תעשה בהידברות ובהסכמה. על בסיס הנחת המוצא הזו ועל בסיס הרצון שלנו לשמור מכל משמר את הממשלה הזו פעלנו לאורך השנה. אני מבקש לציין את ח"כ מיכאל ביטון שהשתמש בכל הכלים הפרלמנטריים שעמדו לרשותו כדי לעכב הצעות רעות של משרדי האוצר והחקלאות והיה ציר מרכזי בגיבוש הרפורמה בענף ההטלה. במהלך השנה האחרונה, הוארך הסכם החלב שנחתם בהיותי שר החקלאות על בסיס הפרמטרים שאנחנו עיצבנו.

במאמץ עצום ובגיבוי של השר בני גנץ הגענו ממש ביום פיזור הכנסת להסכמות עם האוצר והחקלאות ועם ראשי המרחב הכפרי על מתווה מפורט לרפורמה בענפי הצומח. לצערי, שרי האוצר והחקלאות בחרו לסגת ממתווה ההסכם שנתחם בראשי תיבות ובכך הפרו התחייבות מפורשת שנתנו לפעול בהסכמה. כל זה קרה לאחר פיזור הכנסת.

המהלך הראשון שנקדם עם התכנסות הכנסת ה-25, תהיה לבחון את ביטול הצווים החד צדדיים במליאת הכנסת. ובכל מקרה המחנה הממלכתי מתחייב לעצור את הפעימות הבאות של רפורמת החקלאות עד להגעה להסכם מפורט ומוסכם.

״כחול לבן״ הצהירה לפני הבחירות לפעול לטובת החקלאות והחקלאים והיה ברור שאתה תכהן כשר החקלאות. בפועל ויתרתם על משרד החקלאות זו הייתה טעות?

הקונסטלציה הפוליטית לא אפשרה לנו לקבל את תיק החקלאות. גם בשנה האחרונה שהייתה קשה עבור החקלאים, פעלתי בכל האמצעים שהיו לרשותי עבור החקלאות הישראלית, גם אם לא ישבתי במשרד החקלאות וכך אני מקווה אמשיך לעשות זאת בממשלה הבאה כשר החקלאות.

איך פעלת ומה עשית אתה ומפלגתך למען החקלאים בשנה החולפת?

כאמור בשנה האחרונה, החלטנו על ביצוע של רפורמה משמעותית, רפורמה בענף ההטלה. המהלך נעשה בהסכמה בין ראשי המגדלים, מנהיגי המרחב הכפרי ושדולת החקלאות בכנסת. אני שב ומציין את המקום המרכזי של ח"כ מיכאל ביטון ואת מקומה של ח"כ יעל רון בן משה, חברת קיבוץ געתון ואת ח"כ איתן גינזבורג שפעלו רבות בוועדות הכנסת ליציבות החקלאות. בתוכנית הזו שחשיבותה הן לאיכות החיים במושבים, הן לרווחתם של בעלי הכנף והן לאיכות הביצים ולמחירן לצרכן.

אם תוקם שוב ממשלת מרכז שמאל, ברור שליברמן ופורר הדוגלים בהורדת מכסים ושוק חופשי, יהיו כנראה באותם תפקידים מה ישתנה בעצם?

שום דבר לא ברור, ואני לא מקבל את האמירה שזה מה שיהיה. המחנה הממלכתי יפעל כדי לשמור על הערכים של המרחב הכפרי והחקלאות. אני חוזר ואומר שלא יהיו הורדת מכסים בחקלאות ללא הסכמה.

איננו מתנגדים להתחדשות טכנולוגית ואגרונומית בענפי החקלאות אך כל מהלך של חשיפת החקלאות הישראלית לייבוא תהיה מותנית ביכולת החקלאים הישראלים להמשיך להתחרות בהצלחה ובחסימת הכניסה של מזיקים ומחלות לישראל. מהלך קריטי נוסף שנשים עליו את הדגש הוא יצירת מאבק בפערי התיווך ובהקטנת עוצמתן המוגזמת של הרשתות הגדולות.

האם ״המחנה הממלכתי״ ידרוש את משרד החקלאות?

בני גנץ, יו"ר המחנה הממלכתי אמר בקולו מספר פעמים כי ידרוש את משרד החקלאות ושאני המועמד הטבעי לכך. המחנה הממלכתי מחויב למרחב הכפרי לא רק בגלל שזה טבוע בטבע האנושי ובסיפור של כל אחד מאיתנו אלא כי זה מה שמדינת ישראל צריכה. מדינת ישראל צריכה ביטחון תזונתי, חקלאות, צריכה לשמור על המרחב הכפרי וצריכה להמשך להיאחז בקרקע.

יו"ר המחנה הממלכתי בני גנץ נלחם לטובת הפנסיות של אנשי הקבע, אבל ויתר על משרד החקלאות ולא יצא נגד הרפורמה למה?

בני נתן לנו תמיכה מלאה בטיפול בקבלת רפורמה בחקלאות רק מתוך הסכמה. הוא אף נפגש עם שר החקלאות באופן אישי על מנת לקדם את הנושא ולהביא למציאת פתרונות.

דאגתו של שר הביטחון לתנאי הפרישה של אנשי הקבע הייתה חובתו גם בהקשר הביטחון וגם בהקשר המוסרי כלפי המסורים לביטחון המדינה וכלפי המשפחות השכולות.

בהסכם להקמת ״המחנה הממלכתי״ הוסכם בפירוש שהמפלגה שלכם תקדם תכנית כלכלית מקיפה הכוללת רפורמות לפתחת השוק הישראלי לתחרות וייבוא, תוך ביטול חסמים וצמצום חומות מגן מיותרות. אתה יכול להסביר?

הסעיף המדובר אינו רלוונטי בשום אופן לתוצרת חקלאית.

ככלל ולאו דווקא בהקשר החקלאות, המצע של המחנה הממלכתי שואף להקטין בירוקרטיה ולאפשר תנועת סחורות כדי להקטין את יוקר המחיה ולאפשר שוק חופשי כמקובל בארצות העולם.

יחד עם זאת, כל מהלך כזה חייב לקחת בחשבון את הייצור הישראלי המקומי. ובאשר לייבוא בתחום החקלאות היננו מתנגדים באופן נמרץ לפעולות חד צדדיות מבית המדרש של שר האוצר ושר החקלאות. ייבוא תוצרת חקלאית למדינת ישראל יתקיים רק תוך כדי הגעה להסכמות עם החקלאים ומתוך יכולת לקיים מהלך של בקרה ושינויים בהתאם להתפתחויות לאור הרפורמה.

מאות משקים משפחתיים נסגרו בשנה האחרונה, האם תפעלו לחיזוק המשק המשפחתי?

אני מאמין בשימור ייחודו של המשק המשפחתי המשלב פרנסה מחקלאות ומפעילויות משלימות, תוך פיתוח הקהילה הכפרית. כל הרפורמות בענפי החקלאות חייבות לקחת בחשבון את יציבותו של המשק המשפחתי במושבים ובמושבות.

בנוסף, אנחנו נפעל להסדרת זכויות המגורים של המתיישבים בדומה לכל אוכלוסייה אחרת.

איך אתה רואה את נושא ביטחון המזון בישראל והאם לדעתך לחקלאות מקום חשוב בהבטחת ביטחון המזון?

יש חשיבות מהמעלה הראשונה לביטחון המזון שלנו. המלחמה באוקראינה, שינויי האקלים וחיזוק הכלכלה המקומית מחייבים לחזק את ייצור המזון בישראל. בשביל זה, אנחנו מתכננים להוביל תוכנית אסטרטגית, תכנית לאומית לחקלאות שתעגן את מעמדה בחוק ותכלול תכנית אב לביטחון מזון.

איך לדעתך הממשלה צריכה אם בכלל לסייע לחקלאות ולחקלאים?

אני משוכנע שהממשלה חייבת לסייע לחקלאות הישראלית באמצעים מגוונים: הבטחת תשומות לחקלאות במחיר הוגן (מים ועובדים זרים), הגדלת הזמינות של העובדים בחקלאות, השקעות משמעותיות לציוד ולמחקר ופיתוח, יצירת רשתות ביטחון לחקלאי בדגש על החקלאי הצעיר.

הממשלה צריכה לפעול להורדת פערי התיווך על ידי קידום תחרות הוגנת בתחום שיווק תוצרת חקלאית וקידום מכירה ישירה. יש לקדם חקיקה ורגולציה מיטיבה, כולל הכנה תוכנית אב ותוכנית אסטרטגית שיעוגנו בחוק.

האם תפעלו ואיך למיגור הטרור החקלאי?

השבוע השקנו את "תכנית איזנקוט" למיגור הפשיעה וחיזוק הביטחון האישי החברה הישראלית, זו אחת מהתוכניות הדגל שלנו, שבכוונתנו לעבוד על יישומה עם הקמת הממשלה הבאה. בתכונית זו יש מקום מרכזי למאבק בטרור נגד החקלאים.

בשנים האחרונות מתפתחת תופעה של היעבר משילות באזורים ברחבים בארץ והפשיעה משתוללת. הנגב, הגליל, מרחבי הספר, היישובים החקלאיים והערים המעורבים סובלים מפשיעה גוברת לצד היעדר אכיפה.

התכונית שלנו כוללת שלוש חזיתות: העצמת המשטרה, החמרת ענישה ומיגור השפיעה.
הטרור החקלאי יטופל כטרור לאומני, אנחנו נפעל להגברת המניעה, האכיפה והחקיקה המחמירה כנגד הפשיעה במרחב החקלאי.

Latest Posts

תישאר בקשר

להתעדכן בכל החדשות האחרונות, ההצעות וההודעות המיוחדות.

דילוג לתוכן