יום ראשון, אפריל 21, 2024

פוסטים אחרונים

משק המים לחקלאות על סדר היום

שר החקלאות אבי דיכטר קיים היום 07.02.2023 פגישה בנושא משק המים לחקלאות. בפגישה השתתפו, גורמי המקצוע בנושא, ד"ר אסף לוי וחנה טובי ממשרד החקלאות, יועצת השר עידית שמואלין, נציגי מים לישראל בראשות היו"ר איתן ברושי, המנכ"ל אורן עמיאל, היועץ המשפטי עו"ד תמיר סלע והיועץ הכלכלי מתן רז.

בישיבה סקר איתן ברושי את פעולות מים לישראל, אגודות המים ונושא המים לחקלאות.
השר ביטא בדבריו את החשיבות שהוא רואה בביסוס החקלאות הישראלית. ואמר שהמיים כמו הקרקע הם משאבים לאומיים האמצעי לחקלאות ובלעדיהם אין אפשרות ליצור חקלאות.

בהמשך ציין כי בכוונתו לפעול להגדלת התוצרת החקלאית תוך הבנה של חשיבות המים כמרכיב חיוני והכרחי לחקלאות מתקדמת, ושל הצורך ליתן אטרקטיביות כלכלית וודאות לטווח ארוך שתאפשר השקעות בתשתיות מים וכניסת צעירים לחקלאות.

לגבי מחירי המים לחקלאות וההצעה של רשות המים להעלותם, אמר השר כי יפעל על מנת שמחירי המים לחקלאות לא יעלו עד להגעה להסכמות רחבות בנושא.

בנוגע למי הקולחין ציין השר כי בעצם מדובר בשירות שהחקלאים נותנים למדינה ופותרים לה בעיה של טיפול בפסולת העירונית, ולכן מים אלו צריכים לשמש את החקלאות ללא עלות, וכי אין אפשרות לחייב את החקלאים לשאת במס על הפתרון שהם נותנים.
בנוגע לאזורים בהם אין קולחין, ציין השר כי יידרש למצוא פתרונות נקודתיים.

איתן ברושי יו"ר מים לישראל הודה לשר על האוזן הקשבת והמליץ בפני השר לבנות תוכנית אסטרטגית רב שנתית לחקלאות, תוכנית הכוללת שבהם המים הם אמצעי מרכזי.

Latest Posts

תישאר בקשר

להתעדכן בכל החדשות האחרונות, ההצעות וההודעות המיוחדות.

דילוג לתוכן