יום רביעי, יולי 24, 2024

פוסטים אחרונים

הלולנים מזהירים: ״עלול להיות שוב מחסור בביצים בפסח״

משרד החקלאות מתמהמה והלולנים מזהירים ״אם לא יקבעו התקנות השבוע עלול להיות שוב ״. • צריכת הביצים בישראל עולה ומשרד החקלאות עוד לא קבע את התקנות המכסות לייצור ביצי מאכל, שכוללות גם חלוקת תוספת למגדלים קיימים וחדשים״
• משרד החקלאות אנו נעודד כניסתם של מגדלים חדשים לענף בדגש על העדפה מתקנת של מגזרים שלא נקבעו להן מכסות בעבר

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מקדם את תקנות המכסות לייצור ביצי מאכל, שכוללות גם חלוקת תוספת למגדלים קיימים וחדשים. אנו בישורת האחרונה לאישור הנוסח.

הגדלת המכסות בלולים קיימים היא מדיניות כלכלית ארוכת שנים של המשרד, כאשר הרציונל העומד בבסיסה הוא שככלל יש להקצות תחילה תוספות מכסה למגדלים קיימים, וכאשר היקף הביקוש מאפשר תוספת הניתנת לחלוקה גם למגדלים חדשים, יש לעודד כניסתם של מגדלים חדשים לענף, בדגש על העדפה מתקנת של מגזרים מסוימים שלא נקבעו להן מכסות בעבר (מקרב האוכלוסייה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית), ובשנים האחרונות, גם מקרב מגדלי פטם היסטוריים, מקום בו ההקצאה תורמת לפתרון בעיות וטרינריות, זאת בתיאום ובהמלצת השירותים הווטרינריים. כך למשל התקנות שהותקנו על-ידי השר לשעבר, אורי אריאל והמנכ"ל לשעבר שלמה בן אליהו בשנת 2016, במסגרתן קבעו השר אורי אריאל והמנכ"ל שלמה בן אליהו כי למגדלים קיימים תינתן תוספת רוחבית של 7% (ותוספת של עוד 4% למגדלים שייצרו את מכסתם בלול בלא כלובים). תוספת רוחבית של 1% לכלל המגדלים נקבעה על-ידי השר אריאל ומנכ"ל המשרד דאז בן אליהו גם בשנת 2018. בנוסף, גם בתקנות שהותקנו על-ידי שר החקלאות לשעבר, יאיר שמיר, בשנת 2015, ניתנה למגדלים קיימים תוספת רוחבית של 4%.
מנגנון תוספת המכסה תואם מול מנהל השירותים הווטרינריים, כך שכאמור, האכלוס בפועל יהיה בהתאם ליכולתו של המגדל לגדל את מכסתו בלול שבו לכל מטילה לפחות שטח העולה על 350 סמ"ר למטילה, וזאת ללא ביצוע הרחבת הלול הקיים.
כאמור בכל המקרים לא נקבעו כללים מגבילים כלשהם לגבי הלולים הקיימים.

חרף הסיכומים עם משרד האוצר, אשר קיבלו ביטוי במספר החלטות ממשלה משנת 2007 (לדוגמה החלטה מספר 1855 מיום 24.06.2007), עד היום לא הוקצה תקציב לשדרוג כולל של הענף. ההסכמות בין המשרדים היו כי תינתן למגדלים הקיימים תקופת מעבר לעמידה בדרישות החדשות, וכי נאמר לא פעם שהמעבר יעשה בתמיכה תקציבית ממשלתית. תמיכה שעד היום לא זכתה לתקצוב האוצר. משרד החקלאות פעל בכל הכלים העומדים לרשותו לקידום הענף. כך למשל, מזה מספר שנים, מעוגנות בתקנות הוראות שעניינן מתן הטבות למגדלים שייצרו את מכסתם בלולים מודרניים העומדים הן בדרישות רישוי עסקים והן בסטנדרטים שהמשרד כיוון אליהם בהיבט של רווחת מטילות.
עוד נציין כי השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות לא מתירים אכלוס של לול במטילות אם הלול אינו עומד בדרישות המשרד. ואכן, מזה מספר שנים שהשירותים הווטרינריים מובילים להסדרת הענף גם בכלים העומדים לרשותם. מטבע הדברים, שעה שמדובר בענף מתוכנן מזה שנים רבות המהווה עוגן תעסוקתי לאוכלוסייה לא מבוטלת, ומתוך הבנה שהמשרד פועל לשדרוג הענף, הנחיות השירותים הווטרינריים בנושא ניתנות באופן מדורג ומובאות לידיעת המגדלים באיגרות שמפיץ מנהל השירותים הווטרינריים. הכל תוך דאגה ושמירה על בריאות הציבור ובריאות בעלי החיים ורווחתם.
נציין למרות הסכמות שהיו בין הארגונים החקלאיים לאוצר מעולם לא חתמו השר אורי אריאל והמנכ"ל שלמה בן אליהו על הרפורמה, ורפורמה מעולם לא תוקצבה.
לסיכום, משרדנו פועל במקצועיות לקדם רפורמה בענף ההטלה, מקדם תכנון, היתרי בניה ותשתיות ביישובי הצפון.
בתכנית ההאצה האחרונה המשרד ביקש תקציב של 500 מיליון ש"ח לקידום הרפורמה, ולצערנו בקשתנו נדחתה.
בדעתנו להעלות נושא זה לקראת שנת התקציב 2021.

Latest Posts

תישאר בקשר

להתעדכן בכל החדשות האחרונות, ההצעות וההודעות המיוחדות.

דילוג לתוכן