יום ראשון, אפריל 21, 2024

פוסטים אחרונים

חוק קמינץ – איך יתכן שרצו להחריג רק את המיעוטים?

בכנסת החליטו שחוק קמינץ יחול רק על ישובים יהודיים מזכ״ל תנועת המושבים, עו״ד עמית יפרח: ״אנו ממשיכים לפעול להקפיא את החוק ולקיים מסלולי הסדרה גם על המושבים״

מזכ״ל תנועת המושבים, עו״ד עמית יפרח התייחס היום להצבעה שהתקיימה בכנסת להקפאת חוק קמינץ במגזר המיעוטים. חשוב לציין שההצעה לא עברה במליאה , היה ניסיון שנכשל.
יפרח: ״יש להקפיא את חוק קמינץ לפחות ב 5 שנים. היוזמה להחריג רק ביישובי המיעוטים מנוגדת לתפיסה שלנו שאין לבצע הקפאה רק למגזר מסויים אלא להכילה בכל המגזרים תוך יצירת הסדר מותאם לכל מגזר על פי מאפיינות״.

כזכור, בחודשים האחרונים מתבצע שיח של התנועות ומרכז המועצות לבין משרד המשפטים ובו הצענו מתווה הכולל בתוכו הקפאה והסדרה וכעת אנו ממתינים לתשובת המשרד ואז נחליט על המשך המהלכים שלנו .

יפרח הוסיף: ״אנו נפעל לקיום המתווה שהצענו יחד עם מרכז המועצות האזוריות לתיקון החוק שנותן מענה לבעלי הנחלות שנמצאים במצוקה אמיתית והינו מחוייב תיקון״.

כזכור, תנועת המושבים מציעה את המתווה שגובש עם מרכז המועצות האזוריות כדלקמן:
תנועת המושבים תומכת בהסדרת השימושים ללא היתר בחלקות המגורים במושבים. לצורך זה נדרש קיום הליכי הסדרה ואכיפה מידתיים ושלביים:

  1. הקפאת האכיפה של היחידה הארצית על חלקת המגורים וחלקה א' החקלאית במושב, כולל שימושים נלווים, לחמש שנים לפחות .
  2. בשנים אלו האכיפה על חלקה א' תעשה על ידי הועדות המקומיות ובשני מסלולים הסרה או הסדרה הכל על פי האופק התכנוני הקיים בתוכניות באותה מועצה אזורית.
  3. נדרשת מידתיות ושלביות באכיפה אשר תעודד את הכניסה להסדרת השימושים וכל זאת ללא הקנסות הכבדים והאכיפה האגרסיבית אלא בהבנות מול המגזרים בהתאם לאופיו של כל מגזר. 
  4. במהלך חמש השנים הללו נדון עם רשויות המדינה על תכנית אסטרטגית לשינוי והסדרת השימושים במושבים ולמציאת שימושים נוספים מידתיים בחלקות המגורים במושבים במבנים החקלאיים שאינם בשימוש ויכולים להוות פרנסה חליפית לחברי המושבים.

Latest Posts

תישאר בקשר

להתעדכן בכל החדשות האחרונות, ההצעות וההודעות המיוחדות.

דילוג לתוכן